Kringspellen


Onderstaande spellen spelen zich af in een kring. Ze zijn goed te spelen tijdens teamuitjes of op feestjes.

Kringspel: Maffiosi

Aantal spelers : van 7 tot 20
Spelleider : 1
Duur : 30 tot 60 minuten
Benodigheden : Pen en papier

Doel van het spel:
De maffiosi proberen de burgers te vermoorden
De burgers proberen de maffiosi uit te schakelen

De spelleider maakt briefjes voor de spelers. Op twee van de briefjes schrijft hij Maffiosi en op de rest burger. De spelers trekken om de beurt een briefje en kijken wat hun rol is: Burger of maffiosi. Dit houden ze geheim en de spelleider krijgt geen briefje. Dan begint de spelleider het spel. Elke beurt bestaat uit twee ronden: Een nachtronden waarin de maffiosi burgers kunnen vermoorden en een dagronde waarin de burgers één van de spelers kunnen wegstemmen.

In de eerste ronde vraagt de spelleider de spelers hun ogen dicht te doen. "Het wordt nacht en iedereen doet de ogen dicht". Dan vraagt de spelleider aan de maffiosi om hun ogen open te doen. De maffiosi weten dan van elkaar dat ze maffiosi zijn en kunnen zo gaan proberen samen te werken. Daarna doen de maffiosi hun ogen dicht. De spelleider gaat dan verder: "In deze nacht lopen de maffiosi de stad rond. Zullen ze iemand vermoorden? Wordt er geschoten op…" De spelleider gaat zo heel de kring rond en noemt naam voor naam van de spelers. De maffiosi kunnen "schieten" door bij een naam van een speler hun hand op te steken. Elke maffiosi mag 1x schieten per nacht. Als een burger twee keer beschoten is dan is hij dood. Nadat iedereen in de kring genoemd is en de maffiosi geschoten hebben gaat de spelleider verder. "Het wordt weer dag en iedereen doet de ogen open. Er is vannacht twee keer geschoten op…" Als er twee schoten op de zelfde persoon zijn dan is die dood. Die doet niet meer mee aan het spel. Zijn er op twee verschillende personen geschoten dan blijven die personen leven totdat ze in een latere ronde voor de tweede keer geraakt worden. Dan zijn ze dood.

Als bekend is wie er beschoten is kunnen de spelers kijken wie ze verdenken lid te zijn van de maffia. Iedereen mag zijn verdachtmakingen en beschuldigingen uiten en men mag die natuurlijk weerleggen. Daarna begint de spelleider de stemronde: "Wie stemt er op… en wie stemt er op…" Als iedereen gestemd heeft wordt diegene met de meeste stemmen uit het spel gestemd. Hij mag niet meer mee doen. Is er een gelijke stand qua stemmen dan wordt er opnieuw gestemd over de twee personen met de meeste stemmen.

Nadat er iemand uitgestemd is gaat de spelleider weer verder met de tweede beurt. "Het wordt weer nacht…" Weer kunnen de maffiosi iemand beschieten. Mocht één van de maffiosi uit het spel gestemd zijn dan kan die natuurlijk niet meer schieten. Er kan ook niet geschoten worden op burgers die al vermoord zijn of weggestemd zijn. "Dan wordt het weer dag…" De resultaten van die nacht worden medegedeeld aan de groep en men kan elkaar weer beschuldigen wat gevolgd wordt door een stemronde. Het spel ik klaar als: Beide maffiosi weggestemd zijn of alle burgers dood zijn.

Varianten:

Vampieren

In plaats van twee maffiosi zijn er nu twee vampieren. Structuur en doel van het spel zijn ook het zelfde: Er is een dag en nacht onderdeel. In de nacht proberen de vampieren burgers te doden. Overdag stemmen de spelers één speler uit het spel.

In deze versie is er echter een ziener. Diegene die het kaartje met Ziener er op krijgt mag nadat in de eerste nacht de vampieren hun ogen open gedaan hebben zijn ogen open doen. De spelleider wijst dan aan wie de vampieren zijn. De ziener doet zijn ogen weer dicht en de nacht gaat verder. Overdag als er iemand weggestemd mag worden kan de ziener zijn wetenschap gebruiken om de vampieren weg te stemmen.

Huurmoordenaar

Zelfde structuur als bij maffiosi. Alleen is in deze variant een extra rol voor de priester. Wie het kaartje met de priester pakt mag elke nacht één burger beschermen tegen de huurmoordenaars. Dit doet de priester door bij het noemen van de betreffende naam een kruis te slaan. Alle kogels die op die persoon zijn afgevuurd hebben gemist.

Moordenaartje

Aantal spelers : van 7 tot 25
Spelleider : geen
Duur : 15 tot 30 minuten
Benodigheden : Pen en papier

Doel van het spel:
De moordenaar probeert iedereen te vermoorden
De rest probeert de moordenaar te vangen

Iedereen zit in een kring en trekt een lootje. Als op je lootje moordenaar staat dan ben je de moordenaar. De moordenaar kan mensen vermoorden door naar ze te knipogen. Als er naar je geknipoogd wordt ben je dood en mag je niks meer zeggen. Iedereen let op of hij/zij ook de moordenaar ziet knipogen. Zie je de moordenaar knipogen dan roep je stop en zeg je wie je denkt dat de moordenaar is. Heb je het goed dan is de moordenaar gepakt. Heb je het fout dan ben je zelf dood.

Gotcha

Aantal spelers : van 6 tot 100
Spelleider : 1 of meerdere die voorbereiden. Kunnen wel meedoen
Duur : Pen en papier, waterpistooltjes

Gotcha is een leuk spel om met een grote groep te doen. Het is niet echt een kringspel maar kan goed met een groep gespeeld worden. In Gotcha krijgt iedereen een naam en een waterpistooltje. De naam is je slachtoffer en met het waterpistooltje schiet je hem/haar dood. Maar: je mag geen getuigen hebben natuurlijk, dan wordt je opgepakt en ben je uit het spel. Bedenk wel: iemand heeft ook een kaartje met jou naam er op…! Dus probeer stiekem je slachtoffer ergens mee naar toe te lokken en hem te schieten. Lukt het dan krijg je het kaartje wat hij gekregen heeft. Dat wordt nu jouw volgende slachtoffer. Het spel gaat net zo lang door totdat er nog maar één in leven is.

Let op:
Deel de namen zo in dat het spel altijd door loopt. Het spel kan dus niet één ruimte op één avond gespeeld worden. Afhankelijk van de groepsgrootte kan het spel soms wel weken duren… Ziet iemand dat je een ander dood schiet dan ben je betrapt en mag je niet meer meedoen. Als je zelf wordt doodgeschoten geef je het naamkaartje af.UwMoordspe